ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 3/2560

เมื่อวันที่  30  มีนาคม 2560 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2560  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี

P3302619  P3302605   P3302615   P3302631   P3302630   P3302621