ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 6/2560

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 6/2560

P6285244    P6285253   P6285254   P6285259   P6285234   P6285243   P6285248   P6285258