ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2560 พิจารณาทุนบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี

P2272038   P2272047   P2272048   P2272033   P2272053   P2272050