ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 6/59

เมื่อวันที่  29 มิถุนายน  2559  นายสัญญา   รอดทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสุพรรณบุรี  ครั้งที่ 5/2559 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี

ประชุมคณะกรรมการ2 ประชุมคณะกรรมการ1