ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 6/2562 พิจารณาการให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ และ การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA