ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA