ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับธนาคารออมสิน ติดตามงานและแนวทางแก้ไขปัญหา และพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี

 P7239649 P7239727 P7239728 P7239734 P7239737 P7239741 P7239751 P7239783
คัดรางวัล