ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 27  เมษายน  2563 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีมาตราการป้องกัน COVID – 19  เพื่อยับยั้งการแพร่กระจาย ก่อนเข้าร่วมประชุมครั้งที่ 2/2563  ณ  ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA