ประชุมคณะกรรมการ สกสค.

เมื่อวันที่ 31  ตุลาคม 2559 นายสัญญา รอดทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงเรื่องการลดภาระหนี้ของธนาคารออมสิน เพื่อสร้างความเข้าใจในการลดหนี้ ให้กับคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสุพรรณบุรี  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี

PA310825   PA310800   PA310832   PA310829

PA310815    PA310779

PA310782    PA310826

PA310820   PA310792

PA310793   103

104