ประชุมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมงาน “กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้”

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมงาน “กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้” ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA