ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

เมื่อวันที่ 19  มิถุนายน  2561  นายทองใบ  โฉมงาม ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. และการประกันภัย โดยธนาคารออมสินและบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชี้แจงประเด็นที่เกี่ยวข้อง อาทิ การส่งเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีผู้กู้เสียชีวิตและทุพพลภาพ และการทำงานด้วยระบบงาน Claim Online ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แนด์ สปา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

P6198977 P6198896 P6198898 P6198905 P6198961 P6198965 P6198966 P6198967 P6198968 P6198974 P6198915 P6198922 P6198929 P6198943 P6198937 P6198985 P6198958