ประชุมปฏิบัติการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตครู

เมื่อวันที่ 12  มกราคม  2560 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ได้จัดประชุมปฏิบัติการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตครู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครูให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีความภาคภูมิในเกียรติของวิชาชีพส่งผลต่อคุณผู้เรียนด้วยวิถีพอเพียง ณ ห้องประชุมบุณยเกต หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

16009883_1321339791239072_1467798253_o   15978325_1321340044572380_363724497_n  15991569_1321339827905735_258946621_o   15996307_1321339947905723_139651375_n   15970283_1321339974572387_336929231_n   15995772_1321340007905717_644512022_n

15970249_1321548967884821_501407450_n   15978342_1321548941218157_1420938559_n