ประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภาคกลาง

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายอาทิตย์ จำปาถิ่น ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดราชบุรี ได้จัดการประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภาคกลาง ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA