ประชุมสัมมนาผู้สูงอายุจังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่  22  พฤษภาคม  2560 ได้จัดการประชุมสัมมนาสมาชิกศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี

P5223087   P5223083   P5223090   P5223096   P5223141   P5223117   P5223150   P5223136   P5223129   P5223162   P5223171   P5223177   P5223174   P5223175   P5223180   P5223192   P5223193   P5223194   P5223197   P5223198   P5223203   P5223212   P5223222   P5223229   P5223234   P5223237   P5223246   P5223256   P5223265   P5223263   P5223273   P5223277   P5223282   P5223283  P5223290   P5223289   P5223288   P5223296   P5223300   P5223302   P5223308   P5223311   P5223314