ประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

ประชุมสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งตามโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.” และงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน 2560 “จากใจถึงใจ…ด้วยสายใยที่ผูกพัน”  ระหว่างวันที่  15 – 17  กันยายน  2560  ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท  อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก

P9166748   P9156674   P9166751   21764919_941586385979062_7941224798162582593_n   P9166761   21463129_2003318743220560_2633698007547319478_n   P9166974   P9166918   P9166959   P9166966   P9166979   P9166890   P9166906   P9166928   P9166930   P9166829   P9166926