ประชุมสัมมนาศูนย์ดูแลครูผู้สูงอายุจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561

เมื่อวันเสาร์ที่  2  มิถุนายน  2561 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดการประชุมสัมมนาสมาชิกศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561  มีผู้เข้าร่วมจำนวน 102 ราย  ซึ่งโรงพยาบาลศุภมิตรมาให้บริการตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกให้กับสมาชิกของศูนย์ และมีบรรยายพิเศษด้านสุขภาพและโรคต้อกระจก และกิจกรรมนันทนาการ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี

P6028182 P6028194 P6028221 P6028184 P6028189 P6028191 P6028214 P6028212 P6028216 P6028228 P6028230 P6028234 P6028247 P6028250 P6028253 P6028257 P6028263 P6028270 P6028274 P6028279 P6028280 P6028281 P6028282 P6028283 P6028284 P6028294 P6028301 P6028304 P6028305 P6028306 P6028308 P6028309 P6028310 P6028318 P6028321 P6028326 P6028329 P6028339 P6028342 P6028350 P6028360 P6028361 P6028382 P6028387 P6028389 P6028393 P6028399 P6028403 P6028410 P6028420 P6028426 P6028427 P6028428 P6028485 P6028473 P6028515 P6028521 P6028458 P6028438