ประชุมสัมมนาหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำการหักเงินสงเคราะห์รายศพ

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดประชุมสัมมนาหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำการหักเงินสงเคราะห์รายศพ ให้กับสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดเก็บเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. รวบทั้งรับทราบปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมพลายชุมพล โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

8สค63_๒๐๐๘๐๙_4 8สค63_๒๐๐๘๐๙_5 8สค63_๒๐๐๘๐๙_6 8สค63_๒๐๐๘๐๙_8 8สค63_๒๐๐๘๐๙_12 8สค63_๒๐๐๘๐๙ 8สค63_๒๐๐๘๐๙_0 8สค63_๒๐๐๘๐๙_1

OLYMPUS DIGITAL CAMERA8สค63_๒๐๐๘๑๐8สค63_๒๐๐๘๑๐_0  8สค63_๒๐๐๘๑๐_18สค63_๒๐๐๘๑๐_28สค63_๒๐๐๘๑๐_38สค63_๒๐๐๘๑๐_48สค63_๒๐๐๘๑๐_58สค63_๒๐๐๘๑๐_6