ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรและติดตามงานด้านสวัสดิภาพครู ในกลุ่มสำนักงาน สกสค. จังหวัดภาคลาง 27 จังหวัด  ระหว่างวันที่ 22-23  กรกฎาคม  2560 ณ โรงแรม Mida De  Sea Hua Hin อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

P7225624   P7225626   P7225614   P7225619   P7225616   P7225632   P7235655   P7225633  P7225642   P7235677   P7235650   P7235657

BolxxLSU5O_1501043704   0FYxLyCmna_1501043704