ประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน ช.พ.ส. 4 ภูมิภาค (บูรณาการ) ภาคกลาง

เมื่อวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2563 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน ช.พ.ส. 4 ภูมิภาค (บูรณาการ) ภาคกลาง ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวาวดี นครปฐม

22-23สค63_๒๐๐๘๒๔_2 117958973_2353587398283504_6769983952705368280_o 22-23สค63_๒๐๐๘๒๔_18 22-23สค63_๒๐๐๘๒๔_3 22-23สค63_๒๐๐๘๒๔_15 22-23สค63_๒๐๐๘๒๔_7 22-23สค63_๒๐๐๘๒๔_12 22-23สค63_๒๐๐๘๒๔_13 117750251_2353587604950150_2534864162472804409_o 117872425_2353587734950137_2349444391338551086_o 118195527_1671976556287299_7831717920519198033_o 22-23สค63_๒๐๐๘๒๔_0 22-23สค63_๒๐๐๘๒๔_8 22-23สค63_๒๐๐๘๒๔_9 22-23สค63_๒๐๐๘๒๔_10