ประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดการประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาและสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ได้รับทราบระเบียบฯและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ฉบับใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงหน้าที่และสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 156 คน ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

9 สค.63_๒๐๐๘๑๐ 9 สค_0.63_๒๐๐๘๑๐ 9 สค_8.63_๒๐๐๘๑๐ 9 สค_1.63_๒๐๐๘๑๐ 9 สค_2.63_๒๐๐๘๑๐ 9 สค_3.63_๒๐๐๘๑๐ 9 สค_4.63_๒๐๐๘๑๐ 9 สค_5.63_๒๐๐๘๑๐ 9 สค_6.63_๒๐๐๘๑๐ 9 สค_7.63_๒๐๐๘๑๐