ประชุม สกสค.ภาคกลาง

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ผู้อำนวยการ สกสค.ภาคกลาง 10 จังหวัด ร่วมประชุมเตรียมรับการประเมินผลการปฎิบัติงาน รอบระยะ 1 ปี ของผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี

P1085735 P1085737 P1085739 P1085741 P1085744 P1085746 P1085747 P1085749 P1085751 P1085754 P1085757 P1085760 P1085762 P1085764 P1085766 P1085769

P1085792 P1085794 P1085796 P1085799 P1085801 P1085804 P1085806 P1085810 P1085813 P1085773 P1085776 P1085779 P1085788 P1085814 P1085817