ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากเชื้อ ไวรัส COVID-19

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 นางสาวนฤมล วัชระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา จัดกิจกรรมรณรงค์ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากเชื้อ ไวรัส COVID-19 ซึ่งได้มาฉีดพ่นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรและสมาชิกที่มาติดต่อ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA