“ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากเชื้อ ไวรัส COVID-19”

      เมื่อวันที่ 6  กรกฎาคม  2564   เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา  ได้มาฉีดพ่นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากเชื้อ ไวรัส COVID-19  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรและสมาชิกที่มาติดต่อ

202327778_4091342990942654_1409050797410039522_n 203035914_4091342890942664_5858150260052977698_n 203405553_4091343570942596_2578782436224484708_n  207852536_4091340774276209_4575253830521611036_n 208580734_4091341494276137_9093994615037604697_n 212329981_4091343300942623_9083103712880798235_n 212869369_4091341917609428_8686982018083177766_n S__137027589 S__137027591