ฝึกปฏิบัติการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ส่วนภูมิภาค

วันที่ 10 กันยายน 2560  นายทองใบ   โฉมงาม  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ฝึกปฏิบัติร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัด ในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ส่วนภูมิภาค ณ โรงแรมแกรนด์ ราชพฤกษ์ ปากเกร็ด นนทบุรี

21432817_1698375246901190_784992691099264909_n   21557910_1698375163567865_6518045949747908481_n   13973   59668   59665   59666