พบปะสมาชิกและให้ความรู้เกี่ยวกับ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ออกพบปะเพื่อนครูกลุ่มโรงเรียนโภคาราม อู่ทอง

S__56541186   S__56541187   263381   S__56541192   263380   S__56541188   S__56541189   S__56541190