พบปะสมาชิกและให้ความรู้เกี่ยวกับ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

เมื่อวัน 23  มิถุนายน  2560  นายทองใบ  โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เป็นวิทยากรในการประชุมสัมมนาของกลุ่มถ้ำเสือ อู่ทอง  ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

P6235092   P6235082   P6235100   P6235099   P6235095   P6235089   P6235112   P6235109   P6235113   P6235115   P6235118   P6235119   P6235129   P6235122   P6235124   P6235126   P6235127   P6235128   P6235135   P6235133   P6235144   P6235146   P6235136   P6235142