พบปะสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กลุ่มบำนาญ

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี พบสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กลุ่มบำนาญอำเภอบางปลาม้า จำนวน 200 คน ณ โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์

P3252298   P3252327   P3252356   P3252324   P3252337   P3252374   P3252386   P3252378   P3252379   P3252389   P3252402   P3252425   P3252426   P3252446   P3252462   P3252486    P3252537   P3252516   P3252519   P3252521   P3252548      P3252534   P3252551   P3252493   P3252461   P3252352