พิธีบวงสรวงพระพฤหัสบดี และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในโอกาสวันครู

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563เวลา 07.30 น. นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันครู โดยมี ดร.วีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระพฤหัสบดี และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

82106915_3268843743142558_3712971718126469120_o 82758741_3268843639809235_5174910888410349568_o 82428342_3268844073142525_6652157442396258304_o 83163362_3268843693142563_4731825359027175424_o 83715696_3268844023142530_6933845870391590912_o