มหกรรมการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่11

สำนักงาน สกสค.สุพรรณบุรี เตรียมนำเสนอผลงานในงานมหกรรมการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

P9070593 P9070526 P9070533 P9070567 P9070582 P9070584 P9070602 P9070617 P9070672 P9070675 P9070681 P9070539 P9070657 P9070692 P9070698 P9070700 P9070723 P9070735 P9070765 P9070808 P9070809 P9080832 P9080845 P9080851 P9080856 P9080860 P9080861 P9080873 P9080839 P9070774