มอบกระเช้าปีใหม่

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9

P1045666 P1045669 P1045674 P1045695 P1045696