มอบกระเช้าปีใหม่ 2561

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรีและเจ้าหน้าที่ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ถวายพระมหาอัมพร เจ้าอาวาสวัดวรจันทร์ และมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการ สพป.สพ.เขต 2 และ ผู้อำนวยการ สพป.สพ.เขต 3

PC285305 PC285259 PC285297 PC285263