มอบกระเช้าปีใหม่2563

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบกระเช้าปีใหม่ 2563 ให้แก่ ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 เขต 3 และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA