มอบทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 4,000 บาท

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA