มอบทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560

เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  2561  นายทองใบ  โฉมงาม  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560  จำนวน  3  ทุน  ทุนละ  4,000 บาท

P2267104 P2267107 P2267109 P2267112