มอบทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559

เมื่อวันที่  20  ธันวาคม  2559 นายทองใบ  โฉมงาม  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559  จำนวน  3  ทุน  ทุนละ  3,000 บาท

PC201313   PC201316      PC201321   PC201323