มอบทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี มอบทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562 จำนวน 3 ทุน ทุนละ 4,000 บาท คือ 1.นายเขมปัฐม์ แจ่มแจ้ง 2.เด็กชายจตุรภัทร มากระจัน 3. เด็กหญิงภูษณิศา เลิศพงษ์ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA