มอบทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ปีการศึกษา 2563 แก่ นายธนทัต อินจินดา นักเรียนโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ เป็นเงินจำนวน 5,000 บาท ณห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี

S__110526470 S__110526474 S__110526475