มอบทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2561

วันที่ 15 มกราคม 2562 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุให้แก่เด็กหญิงเพชรดา บุญเกตุ โรงเรียนอู่ทอง จำนวน 1ทุนๆ ละ 5,000 บาท เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจน เรียนดี และมีความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2561

3384 3372