มอบทุน มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ปี 2562

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบทุน มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ให้แก่เด็กหญิงสุกัญญา อุทาพรม โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA