มอบรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี มอบรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2561 ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี

52819981_2088592584521735_6314639481844531200_n

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA