มอบเข็มกลัดพระพฤหัสบดี รางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี มอบเข็มกลัดพระพฤหัสบดี รางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2562 แก่ 1. นางสาวบุญสม ศรีศักดา ครูชำนาญการพิเศษ สพม. 9    2. นางสาววัชราภรณ์ เพ็งสุข ครูชำนาญการพิเศษ สพป.ส.1   ครูผู้ได้รับรางวัลประเภทบุคคล ระดับจังหวัด   ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA