มอบเงินสนับสนุนและโล่รางวัล

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ มอบเงินสนับสนุนงานวันครูแด่ผู้อำนวยการ สพป.สพ.เขต 1 ผู้อำนวยการ สพป.สพ.เขต 2 ผู้อำนวยการ สพป.สพ. เขต3 และผู้อำนวยการ
สพม.เขต 9 และส่งมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชาประเภทรางวัลสุดยอดครูดี ประจำปี 2560 และโครงการครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี 2560

PC285262 PC285300 PC285266 P1045700 P1045698 P1045683 P1045687 P1045679 P1045680