รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมงานโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จัดโดยนางสาวนฤมล วัชระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มาร่วมงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อเป็นศิริมงคล ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา

P4117597 P4117625 P4117635 P4117642 P4117646 P4117667

P4117675 P4117678

P4117680 P4117682

P4117684 P4117694

P4117705 P4117711

P4117714 P4117726 P4117739 P4117741