รับการตรวจสอบการบริหารงานการเงิน การบัญชี

เมื่อวันที่ 4 – 6  มิถุนายน  2560 คณะตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบการบริหารงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ และการบริหารงานอื่นๆ ของสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณคณะตรวจสอบภายในทีให้คำแนะนำในการดำเนินงานเป็นอย่างดี

18922595_1536659053031970_5789673298092946337_o   18881914_1536659216365287_3904066491419158645_n   P6054222   P6054225   S__4833298   S__4833286   S__4833285   S__4833297   S__4833283