รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2561

คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2561 รายละเอียดสามารถติดต่อได้ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี

 

36933692_1115000721970960_267415899483406336_n