ร่วมงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย

เมื่อวันที่  10  เมษายน  2560 เวลา 18.00 น. นายทองใบ  โฉมงาม ร่วมเปิดงานสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2560 โดยมีนางสาวนฤมล  วัชระพงษ์ไพบูลย์ นายกเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา เป็นประธานในการเปิดงานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมตำบลโพธิ์พระยาและถนนเด็กเดิน ช้อป ชิม ชม ณ บริเวณแพริมน้ำวัดวรจันทร์และวัดพร้าว

17883668_1642712195758410_4432093416376225520_n   17883512_1642712222425074_587009600385577171_n   P4102709   17884471_1642795142416782_923958517370584965_n   P4102738   P4102747   17862606_1642795185750111_82211194840648958_n   P4102756   P4102765   17903725_1642795112416785_4106999223742426354_n