ร่วมงานเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2559

นายสัญญา รอดทรัพย์ ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมประชุมสัมมนาตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา (เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2559) โดยมี ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 เป็นประธานและได้มอบของที่ระลึกให้แก่ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 87 ราย ในวันที่ 29 กันยายน 2559 ณ ศูนย์พัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

14469484_959442104181317_5594167892913424864_n  14523245_959442860847908_6163537550919299065_n  14494859_959442534181274_3980138557888734979_n   14449893_959442970847897_4502500689211013788_n

14495469_959442264181301_287467256575340298_n  14457332_959438474181680_4165865872132012895_n

14463275_959438860848308_3037538760416050742_n  14433102_959442460847948_3053141265617148376_n