ร่วมงานเปิดศูนย์ดูแลครูผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่  28  ธันวาคม  2559  นายทองใบ  โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ไปร่วมเป็นเกียรติในการเปิดศูนย์ดูแลครูผู้สูงอายุ ซึ่ง ดร.เอนก   ล่วงลือ   ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปทุมธานี   กล่าวรายงาน โดยมีนายธำรงค์   น่วมศิริ  รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในการเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี

PC281438 PC281444 PC281447 PC281456 PC281460 PC281462 PC281463 PC281473 PC281481 PC281484 PC281494 PC281496 PC281498 PC281501 PC281504 PC281506 PC281510 PC281513 PC281517 PC281518 PC281519 PC281521 PC281522 PC281530 PC281532 PC281533 PC281534 PC281535 PC281537 PC281538 PC281542 PC281543 PC281546 PC281548 PC281549 PC281550 PC281533 PC281555 PC281556 PC281557 PC281562 PC281564 PC281572 PC281574 PC281578 PC281579 PC281582 PC281583