ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

นายสัญญา  รอดทรัพย์ ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2559 โดยมีนายอนุสรณ์   ฟูเจริญ  ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาเป็นประธาน ให้แก่ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  จำนวน 145 ราย ในวันที่ 14  กันยายน  2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA  
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA