ร่วมตักบาตรเทโว ณ วัดวรจันทร์

เมื่อวันที่ 17  ตุลาคม  2559 นายสัญญา รอดทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมตักบาตรเทโวในวันออกพรรษา ณ วัดวรจันทร์  ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

PA170635   PA170638  PA170623   PA170606   PA170664  PA170658  PA170676   PA170684   PA170704  PA170710