ร่วมประชุมชี้แจงให้กับสมาคมข้าราชการครูนอกประจำการ อ.บางปลาม้า

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษา กรรมการบริหารของสมาคมข้าราชการครูนอกประจำการ อ.บางปลาม้าและให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ณ สำนักงานสมาคม โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์

P6194733  P6194681   P6194688   P6194693   P6194714   P6194716   P6194720   P6194727   P6194701   P6194747   P6194750   P6194751