ร่วมประชุมสัมมนา “จิตสาธารณะ เพื่อสร้างความสำเร็จขององค์กร”

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดประชุมสัมมนาเรื่อง “จิตสาธารณะ เพื่อสร้างความสำเร็จขององค์กร” และมอบนโนบายการบริหารงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารงานของเลขธิการคณะกรรมการ สกสค. ซึ่งมีพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุมสัมมนา และมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ “สกสค. กลมเกรียว หนึ่งเดียวตลอดกาล” ให้แก่ผู้เกษียณปี 2559  ในวันที่  18 – 19  กันยายน  2559  ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีซ รีสอร์ท  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

14423570_1211438678895851_1247195524_o  14424176_1211438552229197_1053979043_o

14424225_1211438585562527_920261368_o  14424128_1211438608895858_1277224517_o

14375216_1211438645562521_1436279708_o  14375383_1211437882229264_1881482100_o

14375186_1211438712229181_1836921156_o

14393874_1211438362229216_2130582616_o  14423574_1211437748895944_741599515_o

14423743_1211438638895855_1715544831_o  14375393_1211438698895849_803366563_o

14375238_1211437972229255_537141328_o   14408316_1211438778895841_1613986000_o

14408249_1211438805562505_214653715_o   14424055_1211438825562503_172609348_o

14393301_1211438838895835_1953803378_o

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

14393829_1211501392222913_1047453129_o  14423570_1211501555556230_357152627_o

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA 

14374817_1211501402222912_158396818_o  14438828_1211501568889562_1423302687_o

14408290_1211501482222904_2040578174_o

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA